Bota Panter Amb Cordons Model SILEX PLUS S3

Bota de seguretat amb cordons, pell flor natural 1ª qualitat hidròfuga, puntera plàstica anti-impactes (200J) i planta tèxtil antiperforació (1100N), no metàl·lica. Sola antilliscant resistent a olis i hidrocarburs.
NORMATIVA EN ISO 20345

54.95

Bota de seguretat amb cordons, pell flor natural 1ª qualitat hidròfuga, puntera plàstica anti-impactes (200J) i planta tèxtil antiperforació (1100N), no metàl·lica. Sola antilliscant resistent a olis i hidrocarburs.
NORMATIVA EN ISO 20345

Informació addicional