Sabata Panter Model Diamante Plus S3

Sabata de seguretat amb cordons. Pell Flor Natural 1ª qualitat hidròfuga, puntera plàstica anti-impactes (200J) i planta tèxtil antiperforació (1100N), no metàl·lica.

Sola antilliscant resistent a olis i hidrocarburs.

NORMATIVA: EN ISO 20345

Informació addicional